Μέγεθος Γραμματοσειράς: A- A+

Πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρέωση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος στο πλαίσιο της οποίας οι φοιτητές απασχολούνται σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις τεχνολογίες και τις συνθήκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Όροι και προϋποθέσεις Τμήματος

Σχετικός ιστότοπος: http://www.dmst.aueb.gr/index.php/el/undergraduate/practice