Μέγεθος Γραμματοσειράς: A- A+

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπο την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί 3 μήνες και πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, με την συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινώνικο Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής:

Σχετικός ιστότοπος: http://deos.aueb.gr/el/node/472